Bach Bloesem Remedies

De bach bloesem remedies zijn genoemd naar hun ontdekker Dr. Edward Bach (1886-1936).

Hij was arts, bacterioloog en homeopaat.

De laatste zes jaren van zijn leven besteedde hij aan het vinden van de remedies,
hierbij geholpen door zijn sterke intuïtie en helderziendheid.

Hij kwam tot het inzicht,
dat de oorzaken van ziekte gezocht moest worden in het gevoelsleven van de mens:
zijn gemoedsgesteldheden zoals angst, onzekerheid,
eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid,
over bezorgdheid voor anderen en geen belangstelling hebben voor het hier en nu.

Hierdoor kunnen we allerlei klachten krijgen.
Bach ontdekte 38 remedies die zijn gemaakt van planten,
struiken en bomen (behalve Rock Water).

Ze kunnen te allen tijde worden gebruikt, ook in combinatie met andere medicijnen.
Ze zijn geschikt voor baby’s, kinderen en volwassenen.

Bach remedies herstellen de harmonie in onszelf en in ons lichaam,
zodat de balans tussen lichaam en geest wordt hersteld.

Bach Bloesem Remedies voor kinderen
De remedies helpen om positieve dingen in het kind naar boven te halen en om negatieve gevoelens te verwerken.

Ze ontnemen het kind niet de kans om van situaties te leren,
maar moeilijke periodes worden gemakkelijker en sneller doorgemaakt.

Ze helpen om van binnenuit te veranderen, om uit een oud patroon te komen.

Ze helpen bij het verwerken van bijvoorbeeld geboortetrauma, ziekenhuisopname,
scheiding of overlijden van een dierbaar persoon of huisdier.

Verder bij angst, nachtmerries, jaloersheid, etc.
De remedies werken niet direct op de lichamelijke klachten,
zoals reguliere medicijnen doen, maar op het kind als geheel.

Ze helpen het kind om zich emotioneel beter te voelen.

Lichamelijke symptomen kunnen dan veranderen.
Soms is er direct een reactie; andere keren pas na enkele weken.

Dit hangt mede af van de ontwikkelingsfase van het kind.

Ook kunnen er door gebruik van de remedies nieuwe conflicten naar boven komen,
of is er na een tijdje een terugval of stilstand.

De remedies werken de emotionele lagen van het kind 1 voor 1 door, een proces dat tijd nodig heeft.

Het gebeurt op de manier die bij het kind past.

Meer weten? 

Kom gerust langs of neem contact op met Evelien Reinders, email: evelien@villavaletudo.nl of via tel: 06-30988648.